KONTAKT

Dobrovoľný hasičský zbor
Orava, o.z.
029 54 Krušetnica 237

(NON STOP - DISPEČING)
 
+421 902 150 150  

Linka 112 je zjednotené celoeurópske tiešňové telefónne číslo slúžiace na privolanie zložiek integrovaného záchranného systému v prípadoch ohrozenia života alebo zdravia.